Sov trygt i din studiebolig: Undersøg mulighederne for radonsikring

Der er mange faktorer, der er med til at skabe gode indevilkår, og mængden af radon i luften er ikke mindst en af dem. Ikke desto mindre er det et ofte overset område, specielt for unge i studiebolig. Du kan dog få tips og inspiration til at sikre dig imod radon, samt information om risiciene ved en høj koncentration af stoffet.

Hvad er radon, og hvordan er det skadeligt?

Radon er et grundstof i form af en naturligt forekommende ædelgas. Denne dannes, når radium henfalder, hvilket er en proces, der hele tiden foregår. Gassen er tungere end andre naturligt forekommende gasser, og kan i større mængder være med til at øge risikoen for lungekræft.

For at undgå komplikationer med helbredet ønsker mange derfor at mindske deres udsættelse for radon. Det findes der heldigvis effektive metoder til.

Sådan kan problemet kommes til livs

Blandt andet er det muligt at nedbringe niveauet af radon markant ved hjælp af mekanisk ventilation. Det foregår ved, at der via god udluftning med et ventilationssystem, der fylder minimalt, kan skabes bedre luftsammensætning indenfor. På den måde mindskes koncentrationen af radon, lige netop der, hvor du bor.

Det er hverken er specielt besværlig eller langsommelig proces. Kom i gang med radonsikring, for eksempel ved at udfylde et spørgeskema fra professionelle fagfolk, der efterfølgende kan kontakte dig med et uforpligtende tilbud om installation af ventilation. Ejer du ikke selv boligen, hvor du har hjemme, bør du naturligvis høre dig ad hos den ansvarshavende.

Indtil da findes der dog også andre metoder, der kan hjælpe: Sørg for eksempel for at lufte ud jævnligt, også om vinteren. Frisk luft er godt på mange punkter, og radon et bestemt også et af disse. Radonsikring er dog hvad der bedst kan give ro i maven hos de fleste.

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter

Leave a Reply

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124